Αρχείο για παραμυθι

Νέο παραμύθι

Posted in των παιδιών with tags , on Μαρτίου 5, 2011 by houlk

Και μια που ο καιρός δεν προσφέρεται για πέταγμα αετού, για να περάσει η ώρα πιο εύκολα, στο

Ολα για τα παιδιά

καινούργιο παραμύθι:

Ο μάγος των Επτά Χρωμάτων

ΣΗΜ: Οχι, δεν εμπνεύσθηκα από τη σημερινή κατάσταση της χώρας!!!

ΚΑΛΑ ΚΟΥΛΟΥΜΑ